Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật của Game Nổi Tiếng đã được xây dựng với mục tiêu cao cả, đó là tôn trọng quyền riêng tư và tự do trực tuyến của bạn. Đồng thời, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc hoặc quan tâm của bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập

Mục tiêu chính của chúng tôi là mang đến cho bạn trải nghiệm an toàn, mượt mà, hiệu quả và cá nhân hóa. Chúng tôi có thể thu thập thông tin không liên quan đến việc nhận dạng cá nhân của bạn, bao gồm:

  • Dịch vụ đăng nhập và truyền thông xã hội: Nếu bạn sử dụng tài khoản mạng xã hội hoặc dịch vụ đăng nhập của bên thứ ba (như Facebook hoặc Google) để đăng nhập, chúng tôi có thể thu thập thông tin từ những dịch vụ này. Điều này có thể bao gồm tên người dùng và thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng các dịch vụ này.
  • Thông tin từ các đối tác quảng cáo bên thứ ba: Chúng tôi có thể hợp tác với các đối tác quảng cáo bên thứ ba để cung cấp cho bạn các quảng cáo được cá nhân hóa. Các đối tác này có thể thu thập thông tin phi cá nhân như địa chỉ IP, loại thiết bị và thông tin quảng cáo liên quan.

Không thu thập thông tin cá nhân của bạn

Để sử dụng một số tính năng của ứng dụng, bạn có thể cần cấp quyền truy cập vào máy ảnh, album hoặc bản ghi của bạn để tải ảnh và ghi âm trên thiết bị di động của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu khuôn mặt của bạn và quét một số dữ liệu để triển khai một số tính năng cụ thể trong ứng dụng của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không lưu trữ dữ liệu về khuôn mặt của bạn.

Thu thập thông tin phi cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin phi cá nhân, tức là thông tin không thể nhận dạng bạn hoặc bất kỳ cá nhân nào khác, bao gồm dữ liệu phiên, dữ liệu sử dụng, dữ liệu nhật ký và thông tin tóm tắt.

Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi sự truy cập trái phép, sửa đổi, tiết lộ hoặc phá hủy. Mặc dù chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật, nhưng chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ luôn được bảo mật.

Chúng tôi thường xuyên kiểm tra và cập nhật biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin của bạn khỏi nguy cơ trực tuyến. Nếu chúng tôi nghi ngờ hoặc phát hiện bất kỳ vi phạm bảo mật nào, chúng tôi có thể tạm dừng việc bạn sử dụng dịch vụ mà không cần thông báo. Nếu bạn tin rằng thông tin của mình không còn an toàn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thay đổi trong Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian để phản ánh các thay đổi trong dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi áp dụng các thay đổi lớn trong chính sách này để bạn có cơ hội xem xét chúng.